Surówka

7312 Bawełna techniczna- produkcja

6327 SURÓWKA 155- produkcja

6323 SURÓWKA 275- stock