Kontakt

Firma Handlowa MATEX spółka cywilna

30-347 Kraków, ul. Wadowicka 5

Tel. 12 411 95 75; 12 266 30 07;  Faks 12 413 78 65

Dojazd tramwajami: 8, 10, 19, 23 do przystanku "Rzemieślnicza"

Dla samochodów wjazd na parking od ulicy Rzemieślniczej

 

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 8:00 - 18:00, sobota 9:00 - 13:00

 

 

Nasze adresy e-mailowe, do wykorzystania w kontakcie elektronicznym z poczty adresata, na które można przesyłać zamówienia:

biuro@matex-tkaniny.pl

handel@matex-tkaniny.pl

Przy kopiowaniu i wklejaniu adresu, pojawia się dodatkowa treść (mailto:biuro@matex-tkaniny.pl)  "mailto:" należy usunąć.

 

  

 
 Treści e-mailowe wolne od zgody na przetwarzanie danych- art. 6/1/b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.   Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

b)

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;