Gumy i gumokoronki

5748 Guma okrągła czarna i biała

5750 Gumokoronka kolorowa

5752 Gumokoronka kolorowa

5754 Taśma gumowa 8 cm